Sveus – Nationell samverkan för värdebaserad ersättning och uppföljning i hälso- och sjukvården

Sveus är ett samarbete för vidareutveckling av hälso- och sjukvårdens styrsystem i syfte att skapa bättre möjligheter för vårdgivare och landsting/regioner att följa upp och analysera den vård som bedrivs. Samarbetet innefattar fler än 50 organisationer inklusive berörda specialitetsföreningar, kvalitetsregister, patientföreningar, landsting/regioner, universitet, Försäkringskassan och Socialdepartementet. Nedan listas publicerade Sveus-rapporter, där de fullständiga rapporterna nås via vidhängande länkar.

Mer att läsa om Sveus-projektet finns på www.sveus.se


Skriven av
Publicerad 2016-05-26 Uppdaterad 2016-11-14

Sveus Bröstcancer 2016-10

Sveus Planerad ledkirurgi 2015-11

Sveus Obesitaskirurgi 2015-10

Sveus Ryggkirurgi 2015-10

Sveus Diabetesvård 2015-06

Sveus Strokevård 2015-05

Sveus Förlossningsvård 2015-05