Sammanfattning

I Sverige diagnostiseras cirka 10 000 män varje år med prostatacancer. Sjukdomen drabbar framför allt äldre män – cirka hälften är över 70 år och sjukdomen är mycket ovanlig före 50 års ålder.

Risken att avlida av prostatacancer är starkt beroende på cancerns utbredning och hur aggressiv den är. Den relativa 5-årsöverlevnaden är drygt 90 procent.

Prostatacancer indelas i lågriskcancer (27 procent), intermediärriskcancer (34 procent), högriskcancer (19 procent) och metastaserad cancer (18 procent). 

PSA-testning minskar dödligheten i prostatacancer men leder till att vissa män behandlas i onödan, med minskad livskvalitet som följd. 

PSA står för prostataspecifikt antigen. Det är ett protein som tillverkas i prostatakörteln. PSA finns vanligen i små mängder i blodet och det är det värdet som mäts genom PSA-provet.

Aktiv monitorering innebär att man följer män med lågrisktumörer för att senare behandla de män vars cancer tillväxer. Denna behandling tillämpas allt mer och är standard vid mycket lågrisktumörer.

Fyra nya läkemedel med effekt på kastrationsresistent prostatacancer har blivit tillgängliga sedan 2014.

Multidisciplinär konferens (MDK) för män med högriskprostatacancer har införts i hela landet.

Indikatorerna nedan visar bland annat:

  • Andel patienter med prostatacancer som fått PAD-besked  om cancerdiagnos senast 11 dagar efter datum för utförd prostatabiopsi. PAD: patologisk-anatomisk diagnos, den diagnos som patolog ger efter mikroskopisk undersökning av vävnadsprov.
  • Andel patienter med prostatacancer yngre än 75 år med mycket låg risk som får aktiv monitorering. 
  • Andel patienter med prostatacancer yngre än 81 år med hög risk som diskuterats på multidisciplinär konferens (MDK).
  • Andel patienter med prostatacancer som har en namngiven kontaktsjuksköterska.

Täckningsgraden mot Cancerregistret för Västra Götalandsregionen diagnosår 2017 är 100 procent.


Andel patienter som fått PAD-besked senast 11 dagar efter datum för utförd prostatabiopsi

Vilka år avses: Diagnosår 2012-2017 

Vad visar indikatorn: Andel patienter med prostatacancer som fått PAD-besked om cancerdiagnos senast 11 dagar efter datum för utförd prostatabiopsi.

Täljare: Antal patienter med prostatacancer fått PAD-besked om cancerdiagnos senast 11 dagar efter datum för utförd prostatabiopsi.

Nämnare: Totalt antal patienter med prostatacancer.

Målnivå: ≥ 80 %

Västra Götaland jämfört med riket: Ny text behövs här. Max omkring 3-4 meningar.

Skillnader inom regionen: Ny text behövs här. Max omkring 3-4 meningar.

Könsskillnader: Endast män kan få prostatacancer.

Andel patienter yngre än 75 år med mycket låg risk som får aktiv monitorering

 Vilka år avses: Diagnosår 2012-2017

Vad visar indikatorn: Andel patienter med prostatacancer yngre än 75 år med mycket låg risk som får aktiv monitorering.

Täljare: Antal patienter med prostatacancer med mycket låg risk yngre än 75 år som får aktiv monitorering.

Nämnare: Totalt antal patienter med prostatacancer yngre än 75 år med mycket låg risk.

Målnivå: ≥ 95 % 

Västra Götaland jämfört med riket: Ny text behövs här. Max 3-4 meningar.

Skillnader inom regionen: Ny text behövs här. Max 3-4 meningar.

Könsskillnader: Endast män kan få prostatacancer.

Andel patienter yngre än 81 år med hög risk som diskuterats på multidisciplinär konferens

Vilka år avses: Diagnosår 2012-2017

Vad visar indikatorn: Andel patienter med prostatacancer yngre än 81 år med hög risk som diskuterats på multidisciplinär konferens (MDK).

Täljare: Antal patienter med prostatacancer yngre än 81 år med hög risk som diskuterats på MDK. 

Nämnare: Totalt antal patienter med prostatacancer yngre än 81 år med hög risk.

Målnivå: ≥ 80 %

Västra Götaland jämfört med riket: Ny text behövs här. Max 3-4 meningar.

Skillnader inom regionen: Ny text behövs här. Max 3-4 meningar.

Könsskillnader: Endast män kan få prostatacancer.

Andel patienter som har en namngiven kontaktsjuksköterska

Vilka år avses: Diagnosår 2015-2017

Vad visar indikatorn: Andel patienter med prostatacancer som har en namngiven kontaktsjuksköterska.

Täljare: Antal patienter med prostatacancer som har en namngiven kontaktsjuksköterska.

Nämnare: Totalt antal patienter med prostatacancer.

Målnivå: ≥ 95 %

Västra Götaland jämfört med riket: Ny text behövs här. Max 3-4 meningar.

Skillnader inom regionen: Ny text behövs här. Max 3-4 meningar.

Könsskillnader: Endast män kan få prostatacancer.