Sammanfattning

Helt ny sammanfattande text behövs. Max 10-12 meningar.

Indikatorerna nedan visar bland annat att:

  • Andel patienter med tumör av okänd natur i hjärnan eller centrala nervsystemets hinnor som genomgått operation högst 14 dagar efter diagnosdatum enligt röntgen.
  • Andel patienter med tumör av okänd natur i hjärnan eller centrala nervsystemets hinnor som genomgått operation och där PAD i klartext är färdigt högst 14 dagar efter operationsdatum.

Täckningsgraden mot Cancerregistret för Västra Götalandsregionen diagnosår 2017 är XXX procent.


Publicerad 2017-06-30 Uppdaterad 2018-05-21

Väntetid från diagnosdatum till operation

Källa: Nationellt kvalitetsregister för hjärntumörer

Vilka år avses: Diagnosår 2012-2017

Täljare: Antal patienter med tumör av okänd natur i hjärnan eller centrala nervsystemets hinnor som genomgått operation högst 14 dagar efter diagnosdatum.

Nämnare: Totalt antal patienter med tumör av okänd natur i hjärnan eller centrala nervsystemets hinnor som genomgått operation.

Vad visar indikatorn: Andel patienter med tumör av okänd natur i hjärnan eller centrala nervsystemets hinnor som genomgått operation högst 14 dagar efter diagnosdatum enligt röntgen.

Målnivå: ≥ 80%

Västra Götaland jämfört med riket: Ny text behövs. Max 3-4 meningar. 

Skillnader inom regionen: Ny text behövs. Max 3-4 meningar.

Könsskillnader: Ny text behövs. Max 3-4 meningar.

Väntetid från PAD till operationsdatum

 

Källa: Nationellt kvalitetsregister för hjärntumörer

 

Vilka år avses: År för påbörjad behandling 2012-2017

Vad visar indikatorn: Andel patienter med tumör av okänd natur i hjärnan eller centrala nervsystemets hinnor som genomgått operation och där PAD i klartext är färdigt högst 14 dagar efter operationsdatum.

Målnivå: ≥ 80%

Västra Götaland jämfört med riket: Ny text behövs. Max 3-4 meningar.

Täljare: Antal patienter med tumör av okänd natur i hjärnan eller centrala nervsystemets hinnor som genomgått operstion och där PAD i klartext är färdigt högst 14 dagar efter operationsdatum.

Nämnare: Totalt antal patienter med tumör av okänd natur i hjärnan eller centrala nervsystemets hinnor som genomgått operation.

Skillnader inom regionen: Ny text behövs. Max 3-4 meningar.

Könsskillnader: Ny text behövs. Max 3-4 meningar.