Sammanfattning

Uppföljning av kronisk obstruktiv lungsjukdom publiceras hösten 2018.

Våren 2018 publicerade data och analys en fördjupningsrapport avseende KOL. Se länk.


Skriven av Bill Hesselmar
Publicerad 2018-02-26 Uppdaterad 2018-06-07