Tandvården i Västra Götaland

Enhet Tandvård ansvarar för övergripande tandvårdsfrågor i Västra Götaland. I uppdraget ingår att beställa tandvård och teckna avtal och överenskommelser med vårdgivarna inom den fria tandvården för barn, ungdomar och unga vuxna, samt överenskommelser om: - Områdesansvar - Specialisttandvård - Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning.

Enheten administrerar även Särskilt tandvårdsstöd för personer i vissa utsatta grupper som behöver tandvård till samma kostnad som för övrig hälso- och sjukvård.

Offentliga och privata vårdgivare konkurrerar och kompletterar varandra på en i huvudsak fri marknad. Det gör det svårt att ge en samlad och entydig bild av tandvården – och därmed svårt att bedöma dels invånarnas behov och dels behov för morgondagens tandvårdsutbud.

Tandvårdsstöd i Sverige och i Västra Götaland

Det finns flera ersättningssystem för tandvård i Sverige och pengarna kommer från olika håll:

Fri tandvård för barn och unga enligt tandvårdslagen finansieras av landstingen.

Fri tandvård för unga vuxna skrivna i Västra Götaland samfinansieras av VGR och Försäkringskassans ATB.

Vuxentandvård subventioneras av statliga tandvårdsstöd via Försäkringskassan – allmänt och särskilt tandvårdsbidrag (ATB, STB) samt ett högkostnadsskydd. Alla vuxna som är folkbokföra i Sverige och anslutna till Försäkringskassan har rätt till dessa tandvårdsstöd.

NFS-tandvård för personer i vissa utsatta grupper (Särskilt tandvårdsstöd) samt § 2-tandvård (käkkirurgi Vårdgaranti – i samband med sjukvårdens behov av käkkirurgiska åtgärder) administreras av landstingen och finansieras genom generella statsbidrag och med samma patientavgifter som för övrig hälso- och sjukvård – samma högkostnadsskydd gäller.

Figur 1. Tandvårdsstöden i Sverige och i Västra Götaland

All information om tandvården i Västra Götaland

  • För vårdgivare – Se vgregion.se/tandvard
  • För patienter – 1177.se > välj Västra Götalandsregionen > Fakta och råd > Tänder tema. Där finns även länkar till info på 28 språk.
  • Samverkan mellan kommun och VGR– Se länk


Publicerad 2017-06-29 Uppdaterad 2018-05-25