Skriven av
Publicerad 2017-01-11 Uppdaterad 2018-01-30

Slutenvårdsmätning avseende år 2016

Urval och svarsfrekvens

Resultat av mätningen

Öppenvårdsmätning avseende läkarbesök år 2016

Svarsfrekvens och urval

Resultat av mätning