Skriven av
Publicerad 2016-09-12 Uppdaterad 2018-01-30

Uddevalla har under flera år haft hög andel barn med god blodsockerkontroll (HbA1c < 57 mmol/mol, medan resultatet för NÄL var sämre 2013. En succesiv förbättring har dock skett vid NÄL, varför resultatet för 2015 snarast är bättre än riksgenomsnittet. Såväl Uddevalla som NÄL når det regionala målet om minst XX % med god blodsockerkontroll.    

Äldre som grupp