Verksamhetsanalysen publiceras årsvis, men uppdatering sker fortlöpande under året i takt med att data blir tillgänglig.

Preliminära publiceringstider för de olika områdena är:

  • Vårdbehov - faktaunderlag, i månadsskiftet januari/februari
  • Medicinska resultat och de flesta övriga sammanställningar uppdateras i slutet av maj
  • De olika rapporterna publiceras fortlöpande

Skriven av
Publicerad 2017-01-30 Uppdaterad 2018-01-30