Sammanfattning


Skriven av
Publicerad 2018-04-25 Uppdaterad 2019-04-05

Självskadebeteende

Källa: Vårddatabasen VEGA

Vilket år avses: 2014-2017

Regionalt mål:

Täljare:

 

Nämnare:

Vad visar indikatorn:

Skillnader inom regionen:

Könsskillnader: