Sammanfattning


Skriven av
Publicerad 2018-06-07 Uppdaterad 2020-09-23

Tvåmånaders-enkät efter gynekologisk operation

Källa: Nationella Kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi samt Gyn-KvalitetsRegistret

 

Vilket år avses: Tidsserie 2014-2019

Täljare:

 

Nämnare:

Vad visar indikatorn:

Västra Götalandsregionen jämfört med riket:

 

Skillnader inom regionen:

 

Könsskillnader:

Källa: Nationella Kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi samt Gyn-KvalitetsRegistret

 

Vilket år avses: Tidsserie 2014-2019

Täljare:

 

Nämnare:

Vad visar indikatorn:

Västra Götalandsregionen jämfört med riket:

 

Skillnader inom regionen:

 

Kösskillnader: