Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Verksamhetsanalysen publiceras årsvis, men uppdatering sker fortlöpande under året i takt med att data blir tillgänglig.

Preliminära publiceringstider för de olika områdena är:

  • Vårdbehov - faktaunderlag, i månadsskiftet januari/februari
  • Medicinska resultat och de flesta övriga sammanställningar uppdateras 170607 kl 1500
  • De olika rapporterna publiceras fortlöpande

Skriven av
Publicerad 2017-01-30 Uppdaterad 2017-11-07