Sammanfattning


Skriven av
Publicerad 2018-04-25 Uppdaterad 2018-06-07

Skriftlig vårdplan i tvångsvård

Källa: Vårddatabasen VEGA

Vilket år avses: 2011-2017

Regionalt mål:

Täljare: Andel patienter med tvångsvård med skriftlig behandlingsplan (XU041)

Nämnare: Andel patienter med tvångsvård

Vad visar indikatorn:

Skillnader inom regionen:

Könsskillnader:

Självskadebeteende

Källa: Vårddatabasen VEGA

Vilket år avses: 2014-2017

Regionalt mål:

Täljare:

 

Nämnare:

Vad visar indikatorn:

Skillnader inom regionen:

Könsskillnader: