Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Här presenteras material som ger en överblick över innehållet i Verksamhetsanalysen. Avsnittet kommer att allteftersom uppdateras med länkar till olika presentationer.

  • Powerpointpresentation om Verksamhetsanalysen 2020 med ett urval av resultat.
  • Nyhet på intranätet om verksamhetsanalysen:

 

  • Material från Verksamhetsanalysen som visats för hälso- och sjukvårdsnämnderna i Västra Götalandsregionen. (under hösten).
  • Powerpointpresentation om Verksamhetsanalysen 2020 med ett urval av resultat. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnden.
  • Powerpointpresentation om Verksamhetsanalysen 2020 med ett urval av resultat. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden.
  • Powerpointpresentation om Verksamhetsanalysen 2020 med ett urval av resultat. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden.
  • Powerpointpresentation om Verksamhetsanalysen 2020 med ett urval av resultat. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden.
  • Powerpointpresentation om Verksamhetsanalysen 2020 med ett urval av resultat. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden.

 


Publicerad 2019-08-28 Uppdaterad 2018-11-16