Här presenteras material som ger en överblick över innehållet i Verksamhetsanalysen. Avsnittet kommer att allteftersom uppdateras med länkar till olika presentationer.

Här kommer det att presenteras material från Verksamhetsanalysen som visats för hälso- och sjukvårdsnämnderna i Västra Götalandsregionen. (under hösten).

  • Powerpointpresentation om Verksamhetsanalysen 2019 med ett urval av resultat. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnden.
  • Powerpointpresentation om Verksamhetsanalysen 2019 med ett urval av resultat. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden.
  • Powerpointpresentation om Verksamhetsanalysen 2019 med ett urval av resultat. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden.
  • Powerpointpresentation om Verksamhetsanalysen 2019 med ett urval av resultat. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden.
  • Powerpointpresentation om Verksamhetsanalysen 2019 med ett urval av resultat. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden.

 


Publicerad 2019-08-28 Uppdaterad 2018-11-16