Ändring av årtal för upplaga

Årtalet från och med i år (2016) avser det år upplagan publicerats. Tidigare har årtalet för upplagan avsett föregående år.

Det betyder att det inte finns någon upplaga daterad 2015, eftersom upplaga 2014 publicerades 2015.


Publicerad 2016-05-10 Uppdaterad 2017-01-30