Sammanfattning

Täckningsgrad mot cancerregistret för diagnosår 2019 :

Region Väst = 81.9 %

VGR = 81,6 %


Publicerad 2020-09-01 Uppdaterad 2020-09-06

Andel patienter med behandlingskrävande myelom, där man genomfört FISH-analys vid diagnos.

Källa: Nationellt kvalitetsregister myelom

Vilka år avses: Diagnosår 2014-2019

Vad visar indikatorn: Andel patienter med behandlingskrävande myelom, där man genomfört FISH-analys vid diagnos. 

Täljare: Antal patienter med behandlingskrävande myelom (ICD-10 kod C90.0) där man genomfört FISH-analys vid diagnos. 

Nämnare: Antal patienter med myelom som är behandlingskrävande

Måltal: ≥ 50 procent

Västra Götaland jämfört med riket:

Skillnader inom regionen:

Könsskillnader: