Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Här presenteras material som ger en överblick över innehållet i Verksamhetsanalysen. Avsnittet kommer att allteftersom uppdateras med länkar till olika presentationer.

Här kommer det att presenteras material från Verksamhetsanalysen som visats för hälso- och sjukvårdsnämnderna i Västra Götalandsregionen. (under hösten).

 


Publicerad 2019-08-28 Uppdaterad 2019-11-18