Ändring av årtal för upplaga

Årtalet från och med i år (2016) avser det år upplagan publicerats. Tidigare har årtalet för upplagan avsett föregående år.

Det betyder att det inte finns någon upplaga daterad 2015, eftersom upplaga 2014 publicerades 2015.


Skriven av Bill Hesselmar
Publicerad 2016-05-10 Uppdaterad 2020-11-18