Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Underlag för nämndernas vårdbehovsplanering

Framsida.PNG

 

Koncernavdelning data och analys har tagit fram en version till planeringsunderlag (vårdbehovsanalys) för respektive hälso- och sjukvårdsnämnd.

Analysen beskriver demografiska förutsättningar och identifierar områden inom sjukvården där det finns utrymme för insatser. Underlaget baseras i huvudsak på de analyser som gjorts i Verksamhetsanalys 2019, Hälsoläget 2019, Sjukhus- och Primärvårdsrapporterna 2019.

Underlagen har under mars och april redovisats för respektive hälso- och sjukvårdsnämnd. Inför nästa period är avsikten att vårdbehovsanalyserna ska utvecklas genom samverkan mellan olika enheter inom koncernkontoret.


Skriven av Maria Taube
Publicerad 2020-05-29 Uppdaterad 2020-12-01