Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Benchmarking

Här listas benchmarkingrapporter om hälso- och sjukvård, framtagna av Västra Götalandsregionen. De fullständiga rapporterna nås via vidhängande länkar.


Skriven av
Publicerad 2016-05-26 Uppdaterad 2020-03-06

Benchmarking Alingsås och Kungälv 2016

I denna rapport jämförs Alingsås lasarett och Kungälvs sjukhus mot fem sjukhus i motsvarande storlek, och mot fem länssjukhus. Resultaten visar att sjukusen klarar jämförelsen bra, såväl avseende kvalitet som tillgänglighet, till en lägre kostnad lägre än riksgenomsnittet per producerad DRG. Särskilt noteras den höga kvaliten vid Alingsås lasarett och den goda tillgängligheten vid Kungälvs sjukhus.

Länl till rapporten: Benchmarking Alingsås och Kungälv 2016.pdf

Benchmarkingrapport 3 - 2013

Benchmarkingrapport 2 - 2012

Benchmarkingrapport 1 - 2011