Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Ingen täckningsgradberäkning eftersom indikatorn hämtas från SVF-INCA


Publicerad 2020-09-01 Uppdaterad 2020-09-02

Andel patienter med akut myeloisk leukemi (AML) där beslut om antileukemisk behandling tas senast 11 dagar efter remissbeslut.

Källa: SVF-INCA

Vilka år avses: 2017-2019

Vad visar indikatorn:

Andel patienter yngre än 80 år med akut myeloisk leukemi (AML) där beslut om antileukemisk behandling tas senast 11 dagar efter remissbeslut för välgrundad misstanke.

Täljare: Antal patienter yngre än 80 år med AML (ICD-10 kod C92) där beslut om antileukemisk behandling tas senast 11 dagar efter remissbeslut för välgrundad misstanke.

Nämnare: Antal patienter yngre än 80 år med AML (ICD-10 kod C92).

Måltal: ≥ 80 procent

Skillnader inom regionen:

Könsskillnader: