Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) är ett tillstånd som karakteriseras av stora och varaktiga uppmärksamhetsproblem och/eller impulsivitet och överaktivitet. Detta påverkar vardagsfungerandet i så hög grad att det medför en funktionsnedsättning.

Det är också mycket vanligt att såväl barn och ungdomar som vuxna med adhd har andra psykiatriska problem samtidigt, t ex hos barn utagerande beteendeproblem såsom trotssyndrom (ODD – Oppositional Defiant Disorder) eller uppförandestörning (CD – Conduct Disorder) och hos vuxna ångest och depression.

Vid behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD används olika skattningsskalor (barn-SNAP, CGI, SGAS och vuxna-CGI, ASRS, GAF) för att systematiskt kunna utvärdera symtom och behandlingseffekter.

Enligt kvalitetsregistret BUSA är det för Västra Götalandsregionens del 87 procent av barnen (i riket 81%) och 59 procent av de vuxna (i riket 70%) som följs upp med ovannämnda systematiska metoder. 


Skriven av Mia Harty
Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2020-03-06

Prevalens av ADHD i Västra Götalandsregionen

Källa: Vega

Vilka år avses: Tidsserie från 2014-2018.

Täljare: Antal individer med diagnos ADHD 

Nämnare: Antal folkbokförda individer

Vad visar indikatorn:  

Felkällor: 

Skillnader inom regionen: 

Könsskillnader: 

Andel individer med ADHD som behandlats med medicin

Källa: Vega och Digitalis

 

Tidsserie: 2014-2018

Täljare: Antal patienter med ADHD som medicinerats

Nämnare: Totalt antal registrerade patienter med ADHD.

Vad visar indikatorn:  

Felkällor:

killnader inom regionen:

Könsskillnader: 

Prevalens av autism

Källa: Vega

 

Tidsserie: 2014-2018

Täljare: Antal individer som diagnostiserats med autism

 

Nämnare: Antal folkbokförda individer

Vad visar indikatorn:

 

Felkällor:

Skillnader inom regionen:

 

Könsskillnader:

 

Åldersskillnader: