Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Tandvården i Västra Götaland

Under koncernstab Beställning och produktionsstyrning av hälso- och sjukvård ligger sedan årsskiftet Tandvårdssamordning Koncernkontoret som arbetar med övergripande tandvårdsfrågor i Västra Götaland och ansvarar delvis för strategi och långsiktiga frågor. I uppdraget ingår att teckna avtal och överenskommelser med vårdgivarna inom den fria tandvården för barn, ungdomar och unga vuxna. Vidare ingår också att teckna överenskommelser angående områdesansvar, specialisttandvård och uppsökande verksamhet med munhälsobedömning. Tandvårdssamordning Koncernkontoret administrerar även Särskilt tandvårdsstöd för personer i vissa utsatta grupper som behöver tandvård till samma kostnad som för övrig hälso- och sjukvård.

Offentliga och privata vårdgivare konkurrerar och kompletterar varandra på en i huvudsak fri marknad.

Tandvårdsstöd i Sverige och i Västra Götalandsregionen

Det finns flera ersättningssystem för tandvård i Sverige och finansieringen kommer från skilda håll:

Fri tandvård för barn och unga 3-23 år enligt tandvårdslagen finansieras av regionen.

Fri tandvård för unga vuxna 24 år skrivna i Västra Götaland samfinansieras av regionen och Försäkringskassan genom det allmänna tandvårdsbidraget (ATB).

Vuxentandvård subventioneras av statliga tandvårdsstöd via Försäkringskassan – allmänt och särskilt tandvårdsbidrag (ATB, STB) samt ett högkostnadsskydd. Alla vuxna som är folkbokföra i Sverige och anslutna till Försäkringskassan har rätt till dessa tandvårdsstöd.

NFS-tandvård för personer i vissa utsatta grupper (Särskilt tandvårdsstöd) samt § 2-tandvård (käkkirurgi Vårdgaranti – i samband med sjukvårdens behov av käkkirurgiska åtgärder) administreras och finansieras av regionen. Samma patientavgifter samt högkostnadsskydd gäller som för övrig hälso- och sjukvård.

Figur 1. Tandvårdsstöden i Sverige och i Västra Götaland

Mer information om tandvården i Västra Götalandsregionen


Publicerad 2017-06-29 Uppdaterad 2020-05-29