Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

I Västra Götaland bor drygt 1,6 miljoner invånare, varav cirka hälften i Göteborgsområdet. Nästan en av fem är 65 år och äldre och andelen förväntas öka de närmaste decennierna. Det finns fler kvinnor än män över 65 år. Befolkningens behov av hälso- och sjukvård bestäms i hög grad av befolkningens ålder, och en ökande medelålder hos befolkningen innebär ökat behov av hälso- och sjukvård.  

Den här sidan kommer att uppdateras med siffror för år 2015. Tills dess hänvisas till avsnittet om regionens befolkning i Verksamhetsanalys 2014:

  http://analyshsa.vgregion.se/#/2014/befolkningen-i-vstra-gtaland


Publicerad 2016-06-07 Uppdaterad 2016-10-05