Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Koncernavdelning data och analys publicerar 2016 den tolfte upplagan av Verksamhetsanalysen. Medicinska resultat för tidsserier till och med 2015 publiceras i maj, medan övrig information liksom rapporter publiceras löpande under året.

Verksamhetsanalysen beskriver olika delar av sjukvården i Västra Götaland, som till exempel medicinsk kvalitet, patientsäkerhet, tillgänglighet, ambulanssjukvård, patientens syn på sjukvården, samt kostnader och resurser. I de medicinska kvalitetsavsnitten redovisas resultaten för mer än 150 olika kvalitetsindikatorer, oftast uppdelade på sjukhus eller geografiska områden, kön och åldersgrupper. Målet är att resultaten skall innefatta senaste kalenderåret och att tidsserierna skall sträcka sig minst fem år bakåt i tiden.

Nytt för i år är att:

 •  Man kan prenumerera på visst avsnitt eller viss sida genom att på sidan ange sin email-adress. Ett email skickas då varje gång den aktuella sidan eller avsnittet uppdateras.
 • De interaktiva diagrammen har fått fler funktioner.  
 • Årtal för upplaga har ändrats, så att årtalet från och med i år avser det år upplagan publicerats. Tidigare har årtalet för upplagan avsett föregående år. Det betyder att det inte finns någon upplaga daterad 2015, eftersom upplaga 2014 publicerades 2015.
 • Upplaga 2013 och 2014, liksom äldre verksamhetsanalyser i pdf-format, nås via menyn "Äldre verksamhetsanalyser".
 • Vårdbehov i Västra Götaland publiceras i Verksamhetsanalysen.

Den web-baserade verksamhetsanalysen fungerar i vanlig dator, på surfplatta och i smartphone.

Koncernavdelning data och analys rapporterar också medicinska resultat i Kvartalen, Munin och Psykiatrikompassen.

Kvartalen (www.kvartalen.se) ger en online-uppdatering var tredje månad av kvalitetsindikatorer med måltal. Redovisas per sjukhusförvaltning.

Munin (www.munin.vgregion.se) presenterar kvalitetsresultat för primärvården.

Psykiatrikompassen (www.psykiatriregister.se/content/psykiatrikompassen) presenterar kvalitetsresultat för psykiatrin.

 

Marie Röllgårdh, Avdelningschef, Koncernavdelning data och analys


Publicerad 2016-06-14 Uppdaterad 2016-06-14

Hur använder jag interaktiva diagram och kartor?

 • Interaktiva diagram och kartor: Klicka på diagrammet och det öppnas i särskilt fönster.
 • Zoom: Vänsterklicka och markera det område du vill förstora. Återgå genom att klicka på nollställ zoom.
 • Knappval: Används för att välja olika undergrupper, t ex. kön eller åldersgrupp. Klicka på återgå för att komma tillbaka till ursprungsläget.
 • Serier: Används för att göra urval av olika undergrupper som man vill jämföra i samma bild. Välj de grupper ni önskar. Man väljer den enhet som skall visas i diagrammet, t ex för vilka sjukhus som resultaten skall visas. Klicka på återställ för att komma tillbaka till ursprungsläget.
 • flikar. Med det filter väljer man t ex en åldersgrupp i taget. 
 •  Box-filter. Med det filter väljer man vilka grupper men vill se i samma bild, t ex resultaten för män och kvinnor. 
 • Datagrupp: ifall denna knapp syns, den innehåller olika Y-axlar. Man kan då t ex välja att visa antal eller andel. 
 • Konfidensintervall: Med knappen med samma namn kan man välja om man vill visa eller dölja staplarna för konfidensintervallen. Knappen återgå kan också användas för att komma tillbaka till ursprungsläget.
 • Spara diagram: Diagrammet, så som det just då ser ut på skärmen, sparas som bildfil eller pdf-fil. Det sparade diagrammet är fritt att använda i t ex. egna presentationer, men källa skall anges.
 • Spara tabell: tabellunderlaget, för det diagram som just då visas på skärmen, sparas som Excelfil. Observera dock att man bara ser de tabelldata som det just då visade diagrammet bygger på, inte alla tabelldata som kan användas till diagrammet. Det är ok att öppna Excel-filen även om det kommer upp en dialogruta som varnar för att filformatet och filtillägget inte stämmer överens, samt att filen kan vara skadad.
 • Skriv ut diagram: Diagrammet, så som det just då ser ut på skärmen, skrivs ut i det format ni önskar.

Hur gör jag utskrifter?

Utskrift samtliga sammanfattningar: Klicka på skriv ut sammanfattningar.

Utskrift ämnesavsnitt: Öppna ett ämnesavsnitt, t ex Nationell patientenkät. Tryck på ctrl+p eller på knappen skriv ut sidan. Utskrift av avsnitt som PDF funkar bättre med Chrome.

Hur sparar jag en ikon (genväg) på min smartphone eller surfplatta?

Skriv analys.vgregion.se i web-läsarens sökfönster. När verksamhetsanalysen öppnats klickar ni på lägg till på hemskärm om ni har en iPhone eller iPad.
Andra smartphones och läsplattor har liknande funktioner.

Prenumeration

Få del av uppdatering av ett avsnitt genom att starta en bevakning med mejl i sammanfattningsruta för varje avsnitt.