Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Skriven av
Publicerad 2017-10-24 Uppdaterad 2018-06-05

Inledning

mmmmm

nnnnn

Innehåll

1. Inledning