Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Öron- näsa- och halssjukdomar följs för närvarande inte upp i Verksamhetsanalys


Publicerad 2018-06-07 Uppdaterad 2018-06-11