Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Här presenteras material som ger en överblick över innehållet i Verksamhetsanalysen.

Här presenteras material från Verksamhetsanalysen som visats för hälso- och sjukvårdsnämnderna i Västra Götalandsregionen.

  • Länk till en powerpointpresentation om Verksamhetsanalysen 2018 med ett urval av resultat, vilka föredrogs vid Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 4 oktober 2018. VA 2018 HSN Göteborg 181004.pdf
  • Länk till en powerpointpresentation om Verksamhetsanalysen 2018 med ett urval av resultat, vilka föredrogs vid Norra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 18 oktober 2018. VA 2018 HSN Norra 181018.pdf
  • Länk till en powerpointpresentation om Verksamhetsanalysen 2018 med ett urval av resultat, vilka föredrogs vid Östra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 26 oktober 2018. VA 2018 HSN Östra 181026.pdf
  • Länk till en powerpointpresentation om Verksamhetsanalysen 2018 med ett urval av resultat, vilka föredrogs vid Västra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 22 november 2018.  VA 2018 HSN Västra 181122.pdf
  • Länk till en powerpointpresentation om Verksamhetsanalysen 2018 med ett urval av resultat, vilka föredrogs vid Södra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 22 november 2018.  VA 2018 HSN Södra 181122.pdf

 


Publicerad 2018-09-14 Uppdaterad 2018-11-16