Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Titel

Aktuell statistik och analys om hälso- och sjukvården - webinarium

 

Beskrivning

Vill du veta mer om hur olika delar av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen står sig i förhållande till riket? Eller hur resultaten har utvecklats över tid? Gå då in på Verksamhetsanalysens hemsida. Där finns aktuell statistik och analys om hälso- och sjukvården i Västra Götaland, till exempel medicinsk kvalitet, patientsäkerhet, tillgänglighet, patientens syn på sjukvården. Med hjälp av interaktiva diagram kan man göra jämförelser mellan sjukhus eller geografiska områden, kön och åldersgrupper.

Resultaten för Västra Götalandsregionen för drygt 200 medicinska kvalitetsindikatorer jämförs med riket och mellan sjukhusen samt sammanfattas i övergripande matriser

De medicinska kvalitetsavsnitten presenteras sedan 2018 utifrån de nationella programområdena för kunskapsstyrning.

Webbinarium

Välkommen att anmäla dig till webinarium den 30 september klockan 09:00-10:00 med Maria Taube och Bo Palaszewski för att få en guidning i verktyget samt höra om resultat där Västra Götalandsregionen utmärker sig och de områden som kräver insatser.

Länk till anmälan

 Verksamhetsanalysen nås på http://analys.vgregion.se/


Skriven av
Publicerad 2019-08-29 Uppdaterad 2019-08-29